תקף מתאריך: ינואר 2017

מדיניות פרטיות - אתר דרמגלאם

במדיניות הפרטיות ובכל הטקסטים המופיעים באתר, לשון יחיד משמעו גם לשון רבים ולהיפך, ולשון נקבה משמעו לשון זכר ולהיפך, הכל לפי ההקשר. מדיניות הפרטיות מנוסחת בלשון נקבה מטעמי נוחות בלבד ואין בה משום פגיעה ו/או אפליה מכל סוג שהוא.

חברת דרמגלאם אינטרנשיונל בע"מ (להלן "החברה" או "אנחנו")

מפעילת ובעלת אתר האינטרנט www.dermaglam.com (להלן "האתר").

מדיניות פרטיות זו (להלן: "מדיניות הפרטיות") מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש ויש לקוראה יחד עם תנאי השימוש, ולעשות שימוש בהגדרות המופיעות בתנאי השימוש.

החברה מחויבת לכבד את פרטיות המשתמשות באתר. על מנת לשפר את ההגנה על פרטיות המשתמשת מפרסמת החברה מדיניות פרטיות זו ומספקת את המידע המצוי בה אודות האפשרויות העומדות בפני המשתמשת בעת שימושה באתר ובנוגע להתנהלות החברה בעניין איסוף מידע מהאתר.

החברה פועלת ככל שביכולתה בנקיטת אמצעים למניעת חדירה ופגיעה באתר זה ולמניעה של פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמשות, אולם אין באפשרות החברה להבטיח זאת באופן מוחלט. לפיכך, בהסכמתך למדיניות הפרטיות הינך מצהירה ומאשרת, כי לא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד החברה ו/או האתר ו/או נגד מי מטעמם עקב פגיעה ו/או תקלה כאמור.

1. המידע שאנחנו אוספים

אנו אוספים מידע אודותייך כאשר את מספקת אותו באתר, בהליך רכישת מוצרים באתר, במדיה החברתית, בדוכן מכירות או חנות או רשת או בארועים מסויימים שאנו מקיימים.

החברה רשאית לעשות שימוש ב"עוגיות" הנטמנות ונשמרות על גבי המחשב האישי שלך. "עוגיות" הם קבצי טקסט קטנים אשר מאוחסנים בדיסק הקשיח או בדפדפן שלך אשר מסייעים להפוך את חווית הגלישה שלך לאישית יותר. שימוש ב"עוגיות" נועד בכדי לאחסן מידע אודות המשתמשת כגון העדפות אישיות, דפים בהם ביקרת, מוצרים אותם אהבת, שירותים בהם התעניינת וכו'. החברה מציינת כי שמורה לך הזכות למחוק את ה"עוגיות" הללו בכל עת באמצעות הגדרות הדפדפן שברשותך.

2. המידע שאת מספקת

את יכולה לבחור לספק לנו מידע אישי כמו לדוגמא כאשר הנך נרשמת באתר שלנו, מבצעת רכישה באתר, משתתפת בהצעה או בקידום מכירות בדוכנים, בסניפים או בחנויות.

סוגי המידע האישי שאת עשויה לספק לנו כוללים: פרטי קשר (שם פרטי ושם משפחה, כתובת מגורים, אי-מייל ומספרי טלפון, שם משתמש וסיסמא, מין, פרטי כרטיס אשראי לצורך רכישת שירות בלבד אשר אינם נשמרים על ידי החברה, תשובות שאת מספקת בנוגע לעורך, תוכן שאת מספקת ו/או מעלה ו/או שולחת (כגון תגובות, תמונות, מיילים, קטעי וידאו, חוות דעת, מאמרים והערות) ועוד.

למען הסר ספק מובהר כי פרטי כרטיסי האשראי של הלקוחה באתר לא נשמרים במאגרי הנתונים של החברה.
כמו כן בעת השימוש באתר, יתכן ויצטברו נתונים אודות אופן השימוש של המשתמשת באתר, ובהם שירותים בהם התעניינה המשתמשת, עמודים בהם צפה וכדומה. זהו מידע סטטיסטי ואינו מזהה את המשתמשת באופן אישי.

3. איך אנחנו משתמשים במידע?

הנתונים הנאספים אודות המשתמשת שצוינו לעיל נשמרים במאגר מידע של החברה. החברה מתחייבת לעשות שימוש במידע האמור על פי מדיניות פרטיות זו ו/או על פי הוראות כל דין ולשם המטרות הבאות:

 • לאפשר שימוש יעיל ונוח למשתמשת;
 • ניהול חשבון המשתמשת;
 • לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר;
 • לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים;
 • לנתח ולמסור מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים (במקרה שיועבר מידע זה לצדדים שלישיים, לא יזהה את המשתמשת אישית);
 • אכיפת תנאי השימוש של החברה;
 • שליחת דיוורים ישירים לרבות חומרים שיווקיים, חומרים לקידום מכירות, פרסומות או תקשורות מסוג אחר, כגון הודעה או מסר קולי, פקס, שליחת ניוזלטר, שליחת מיילים, שליחת SMS. אנו נציע לך גם מוצרים חדשים, השתתפות באירועים מיוחדים, תחרויות, הגרלות, סקרים והצעות אחרות;
 • לכל מטרה אחרת המפורטת בתנאי השימוש ובמדיניות פרטיות זו.

4. דיוור ישיר ובקשה להסרה מרשימות התפוצה שלנו

 • פרטי משתמשת אשר יימסרו על יד המשתמשת יהיו כפופים למדיניות הפרטיות של החברה, והמשתמשת מאשרת כי המידע שנמסר על-ידה ו/או ייאסף אודותיה יישמר במאגר המידע של החברה לצרכים הבאים:
 • שיווק, פרסום, קידום מכירות ולמטרת פניה למשתמשת בכל דרך לרבות בדרך של דיוור ישיר בכל אמצעי תקשורת שתמצא לנכון (לרבות בכתב, בדפוס, בטלפון, בפקסימיליה, בדרך ממוחשבת או באמצעי אחר);
 • עידוד נאמנות, ניתוח ומחקר סטטיסטי, עריכת סקרים וכל שימוש אחר בקשר להרשמתה באתר;
 • צרכים פנימיים, כגון צרכי תחקור תלונות ו/או ביקורות;
 • צרכים תפעוליים, שיווקיים וסטטיסטיים, לרבות עיבוד המידע ודיוור ישיר לצורך מימוש מטרות אלו;
 • מתן שירותים למשתמשת והבטחת פעילות מסחר הוגנת על פי חוק.

החברה רשאית, למטרות שלעיל, להעביר את המידע, מעת לעת, לגופים אחרים איתם החברה מקיימת יחסי שיתוף פעולה, ולכל גורם נוסף שיעניק שירותים והטבות למשתמשת על פי שיקול דעתה, וגופים וגורמים אלה יהיו רשאים להשתמש אף הם במידע שהועבר אליהם (ולצורך אותן מטרות) כאמור לעיל, והכל בכפוף להוראות כל דין.

ידוע למשתמשת כי לא חלה עליה חובה חוקית למסור את המידע ומסירתו הינה מרצונה ובהסכמתה. כמו כן החברה תהא רשאית, למטרות המנויות לעיל, להעביר מעת לעת מידע בלתי מזוהה, אנונימי או אגרגטיבי, בנוגע לפעילות המשתמשת במסגרת האתר, לגופים השותפים לפעילות החברה ולכל גורם שיעניק שירותים והטבות למשתמשת על פי שיקול דעתה של החברה.

בהתאם להסכמת המשתמשת כדין, החברה תהא רשאית לפנות אליה מעת לעת בדיוור ישיר לצורך קבלת הצעות לשירותים שונים והטבות של החברה אשר ניתנים במסגרת שימושה של המשתמשת בשירותי החברה באמצעות דואר אלקטרוני, מסרונים (SMS), פקסימיליה, ברשתות החברתיות, מערכת חיוג אוטומטית ו/או בטלפון, וזאת כל עוד לא נתקבלה הודעה אחרת מהמשתמשת בכל עת.

א. קבלת מיילים

לא רוצה לקבל מאיתנו מיילים? אין בעיה, את יכולה בכל זמן לבקש מאיתנו לא לשלוח לך תקשורות שיווקיות באי-מייל ע"י לחיצה על קישור "הסר" מרשימת התפוצה בתוך האי-מיילים השיווקיים שאת מקבלת מאיתנו או ע"י יצירת קשר עם מחלקת שירות הלקוחות בכתובת הדוא"ל או בטלפון כפי שמופיע מטה (סעיף 15).

ב. קבלת דבר דואר

רוצה להפסיק לקבל מאיתנו דואר? אין שום בעיה, את יכולה לבקש שאנו לא נשלח לך דואר קידום מכירות ע"י יצירת קשר עם מחלקת שירות הלקוחות בכתובת הדוא"ל או בטלפון כפי שמופיע מטה (סעיף 15).

ג. קבלת הודעות טקסט SMS ותמונה לסלולרי

לא רוצה לקבל מאיתנו הודעות לטלפון הסלולרי? אין בעיה, את יכולה לבקש מאיתנו להפסיק לשלוח לך הודעות SMS טקסט והודעות תמונה לטלפון מסויים ע"י יצירת קשר עם מחלקת שירות הלקוחות בכתובת הדוא"ל או בטלפון כפי שמופיע מטה (סעיף 15).

ד. קבלת טלפונים ופקסים ממערכות אוטומטיות

לא רוצה לקבל מאיתנו הודעות לטלפון הסלולרי או הקווי באופן אוטומטי? אין בעיה, תוכלי לבקש מאיתנו להפסיק לשלוח לך הודעות כאלו ממערכות חיוג אוטומטיות להעברת מסר קולי מוקלט לטלפון הנייד שלך או הקווי או לפקס ע"י יצירת קשר עם מחלקת שירות הלקוחות בכתובת הדוא"ל או בטלפון כפי שמופיע מטה (סעיף 15).

5. הסכמה להסרה

את רשאית להסיר את כל הסכמה שהענקת לנו בעבר, או להתנגד בכל זמן לעיבוד המידע האישי שלך יצירת קשר עם מחלקת שירות הלקוחות בכתובת הדוא"ל או בטלפון כפי שמופיע מטה (סעיף 15). אנחנו ניישם את בקשתך בתוך פרק זמן הגיוני. רצוי שתדעי כי הסרת הסכמתך לשימוש שלנו או חשיפת המידע האישי שלך יגרום לכך שלא תוכלי להנות מחלק מהמוצרים או השירותים שלנו.

6. עמידה בתקני האבטחת המידע תקן PCI-DSS

בעת ביצוע הרכישה באתר איננו אוספים או שומרים את פרטי כרטיס האשראי שלך וכל חיוב מתבצע דרך ספקי הסליקה והאשראי שלנו העומדים בכל תקני האבטחה המחמירים ביותר.
חברת "ריווחית" הינה חברת סליקת כרטיסי האשראי באתר אשר עומדת בכל התקנים הקפדניים ובכל הסטנדרטים ונהלי אבטחת המידע על פי דרישת חברות האשראי בתקן PCI-DSS .

7. העברות מידע לצדיים שלישיים והמידע אותו אנו חולקים

אלה מצבים בגינם עשויה החברה לחלוק את המידע של המשתמשת עם צדדים שלישיים:

 • כאשר המשתמשת אישרה לחברה להעביר את פרטיה האישיים לצדדים שלישיים;
 • במקרה בו תפר המשתמשת את תנאי השימוש באתר או תנסה לבצע פעולות המנוגדות לדין;
 • על מנת לאכוף את תנאי השימוש או הסכמים אחרים או מדיניות אחרת;
 • במקרה בו החברה תחליט לגבות חוב שאינו שולם באמצעות צד שלישי המתמחה בגביית חובות לרבות משרדי עורכי דין;
 • בתגובה לזימון או דרישת חקירה אחרת, צו בימ"ש, או בקשה לשיתוף פעולה מאת רשות אכיפה או רשות ממשלתית אחרת;
 • על מנת לקבוע או לממש את זכויותיה המשפטיות של החברה;
 • על מנת להתגונן מפני תביעות משפטיות כפי שיידרש לפי דין. במקרים כאמור, החברה עשויה להעלות או לוותר על התנגדות או זכות העומדת לרשותה, לפי שיקול דעתה הבלעדי;
 • כאשר מאמינה החברה כי גילוי הינו ראוי בקשר למאמצים לחקור, למנוע, לדווח או לנקוט בפעולה אחרת בנוגע לפעילות בלתי חוקית, חשד לתרמית או עוולה אחרת;
 • על מנת להגן על הזכויות, הרכוש או הבטיחות של החברה, עובדיה, משתמשי האתר או אחרים;
 • בקשר לעסקה תאגידית מהותית, כגון מכירת עסקי החברה, הסרת השקעות, מיזוג, איחוד, או מכירת נכסים, או במקרה בלתי סביר של פירוק.

המידע הנוגע ללקוחותינו אשר נאסף בדרכים שונות מוחזק בשרתים בהם מחזיקה החברה.

הינך מסכימה בזאת כי כל הפרטים הנאספים על ידי המערכת שלנו ייאגרו במסד הנתונים של החברה ויכולים לשמש אותה לביצוע מחקר וניתוח סטטיסטי ו/או ועל מנת ליידע אותך בדבר מוצרים ושירותים (המוצעים על ידי האתר ועל ידי צדדים שלישיים) העשויים לעניין אותך ולשגר אלייך דברי פרסומת של מפרסמים. את המידע כאמור ואת דברי הפרסומת תהיה החברה רשאית להביא לידיעתך באמצעות (א) משלוח הודעות אלקטרוניות לכתובת הדואר האלקטרוני אשר מסרת; (ב) משלוח לכתובת המגורים שלך; (ג) הודעות מסרים טקסט ותמונה, בין השאר לטלפון הנייד שלך (SMS); (ד) מערכות חיוג אוטומטיות להעברת מסר קולי מוקלט לטלפון הנייד שלך או הקווי או פקס.

ראוי לציין כי איננו מוכרים או חושפים בכל דרך אחרת מידע אישי שאנו אוספים עליך, למעט כפי שמתואר במדיניות הפרטיות שלנו.

8. מידע מצטבר ובלתי אישי

החברה עשויה לעשות שימוש במידע מצטבר ובלתי אישי שהיא אספה בכל אחת מהנסיבות כאמור לעיל. החברה עשויה לשלב מידע בלתי-אישי שהיא אספה עם מידע בלתי אישי נוסף שנאסף ממקורות אחרים. כמו כן, החברה רשאית לחלוק מידע מצטבר עם צדדים שלישיים, לרבות יועצים, מפרסמים ומשקיעים, למטרת ביצוע ניתוח עסקי כללי. למשל, החברה רשאית לדווח למפרסמים שלה אודות מספר המבקרים באתר והמאפיינים או השירות או המוצרים הפופולאריים ביותר. מידע כאמור אינו כולל כל מידע אישי וניתן יהא לעשות בו שימוש על מנת לפתח תוכן ושירות שיסייעו למשתמשת ועל מנת להתאים תוכן ופרסום.

9. צדדים שלישיים

ישנם מספר מקומות באתר, שבהם יכולה המשתמשת להקליק על קישור לשם גישה לאתרים אחרים שאינם כפופים למדיניות פרטיות זו. האתרים הללו עשויים לבקש ולאסוף מידע באופן עצמאי, לרבות מידע אישי מהמשתמשת ובמקרים מסוימים, לספק לחברה מידע אודות פעילות המשתמשת באתרים הללו.

כל צד שלישי אשר עשויה החברה לגלות לו מידע אישי, עשוי להיות בעל מדיניות פרטיות משלו, אשר מתארת כיצד הינו עושה שימוש ומגלה מידע אישי. המדיניות כאמור תסדיר את השימוש, הטיפול והגילוי של המידע האישי של המשתמשת לאחר שהחברה חלקה אותו עם צדדים שלישיים כאמור במדיניות פרטיות זו. אם ברצונך לקבל מידע נוסף אודות מדיניות הפרטיות של אותם צדדים שלישיים, החברה מעודדת אותך לבקר באתרים של צדדים שלישיים כאמור.

החברה עשויה להרשות לצדדים שלישיים, לרבות ספקי השירות המורשים שלה, חברות פרסום ורשתות פרסום להציג פרסומות באתר. החברות הללו עשויות לעשות שימוש בטכנולוגיות מעקב, כגון "Cookies" (ראי להלן), על מנת לאסוף מידע אודות משתמשים אשר צופים או מבצעים אינטראקציה עם הפרסומות שלהן. השימוש שחברות אלו עושות ב"Cookies" כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות הפרטיות של החברה.

10. בחירת המשתמשת אודות איסוף ושימוש במידע

המשתמשת רשאית לבחור שלא לספק לחברה מידע מסוים, אולם הדבר יגרום לכך שלא תוכל לעשות שימוש במאפיינים מסוימים באתר מכיוון שמידע כאמור נדרש על מנת שתירשם לשירותי החברה.

כאשר המשתמשת נרשמת לשירות ומאשרת קבלת דיוור ישיר כמפורט בתנאי השימוש, תוכל החברה בכפוף לכל דין לשלוח לה דיוורים ישירים לרבות, אך לא רק, הודעות דוא"ל ו/או עלונים אודות עדכוני שירות, שיפורים, הצעות מיוחדות, או תוכן מיוחד. החברה עשויה לשלוח למשתמשת סוגים אחרים של הודעות דוא"ל, כגון הודעות שירות, הודעות פרסום, וסקרים. אם כבר מסרה החברה את המידע אודות המשתמשת לצד שלישי לפני שהמשתמשת שינתה את ההעדפות שלה או עדכנה את המידע שלה, ייתכן ותהא המשתמשת מחויבת לשנות את ההעדפות שלה במישרין מול צד שלישי כאמור.

11. שימוש ב""Cookies

החברה עושה שימוש בטכנולוגיות שונות על מנת לאסוף מידע מהמכשיר הנייד ו/או המחשב של המשתמשת ואודות פעילות המשתמשת באתר.

החברה אוספת מידע באופן אוטומטי מהמכשיר הנייד או הדפדפן של המשתמשת כאשר היא מבקרת באתר. מידע כאמור כולל אינטרנט סלולארי, כתובת IP, סוג הדפדפן ושפת הדפדפן, זמני גישה, התוכן של "עוגיות" (cookies) שלא נמחק, אשר הדפדפן של המשתמשת קיבל מהחברה בעבר וכתובת האתר המפנה.

עוגיות(Cookies) : כאשר משתמשת עושה שימוש באתר, החברה עשויה להקצות למכשיר הנייד או למחשב המשתמשת עוגייה (cookie) אחת או יותר, על מנת לאפשר גישה ליישום ועל מנת להתאים למשתמשת את החוויה המקוונת. באמצעות שימוש בעוגייה (cookie), עשויה החברה גם לאסוף מידע באופן אוטומטי אודות הפעילות המקוונת של המשתמשת באתר, כגון דפי אינטרנט בהם הינה מבקרת, הקישורים עליהם היא מקליקה והחיפושים שהיא מבצעת באתר. רוב הדפדפנים מקבלים עוגיות (cookies) באופן אוטומטי, אולם בדרך כלל יכולה המשתמשת לשנות את הגדרות הדפדפן שלה על מנת לסרב לעוגיות (cookies). אם תבחר המשתמשת לסרב לעוגיות (cookies), עליה לשים לב כי לא תוכל להיכנס או לעשות שימוש בחלק מהמאפיינים המוצעים במסגרת האתר.

החברה עשויה לעשות שימוש בטכנולוגיית אינטרנט סטנדרטית, כגון אלומות אינטרנט (web beacons), אנאליטיקס וטכנולוגיות דומות, על מנת לעקוב אחר שימוש המשתמשת באתר. כמו כן, החברה עשויה לכלול את האמור לעיל בהודעות דוא"ל או עלונים לקידום מכירות, על מנת לקבוע האם ההודעות נפתחו והאם ננקטה פעולה בעקבותיהם. המידע שתשיג החברה באופן זה, יאפשר לה להתאים את השירותים שהיא מציעה למשתמשת, על מנת לפרסם פרסומים מותאמים אישית ולמדוד את האפקטיביות הכוללת של פרסום מקוון, תוכן, תכנות או פעילויות אחרות שלה.

12. אבטחת מידע

החברה מיישמת באתר מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. מערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי מורשית, אך אין הם מעניקים ביטחון מוחלט. החברה אינה מתחייבת ששירותיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן באתר.

החברה בוחנת מעת לעת את אבטחת המידע של האתר ומבצעת שינויים ושדרוגים בהתאם לצורך, על מנת לשמור על רמת אבטחת המידע של האתר.

עם זאת, החברה לא תהא אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, אשר ייגרם למשתמשת במקרה של חשיפת המידע עקב חדירה בלתי מורשית של צדדים שלישיים או כתוצאה ממעשה או מחדל שאינם בשליטת החברה.

13. זכות לעיין במידע ולעדכנו

על פי חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981, לכל אדם הזכות לעיין במידע המוחזק עליו במאגר מידע. משתמשת שעיינה במידע עליה ומצאה שהמידע אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאית לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן ו/או לעדכן ו/או למחוק את המידע המוחזק עליה כאמור לעיל.

פנייה כזאת יש להפנות מוקד שירות הלקוחות של החברה אשר פועל בימים א-ה בין השעות 10:00-16:00 בטלפון שמספרו הוא: 03-5400727 , וכן בדוא"ל שכתובתו היא: service@dermaglam.com. מובהר בזאת כי ייתכנו שינויים בפרטי הקשר אשר צוינו לעיל ובמועדי זמינות מוקד שירות הלקוחות על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה וללא מתן הודעה מוקדמת ולמשתמשת לא יהיו טענות נגדה בשל כך.

אם המידע שבמאגר המידע של החברה משמש לצורך פניה אישית למשתמשת, היא רשאית על פי חוק לדרוש בכתב כי המידע המתייחס אליה יימחק ממאגר המידע.

14. עדכונים למדיניות הפרטיות שלנו

מדיניות הפרטיות שלנו עשויה להיות מעודכנת מדי תקופה. אנו נעדכן אותך בכתובת הדוא"ל שמסרת לנו על כך שנערך שינוי כאמור ונעלה הודעה באתר שלנו כדי להודיע לך על שינויים מהותיים במדיניות הפרטיות שלנו ונעדכן בראש מסמך המדיניות מתי עודכן המסמך לאחרונה.

15. כיצד ליצור איתנו קשר

במידה ויש לך שאלות לגבי מדיניות הפרטיות אנא צרי קשר באמצעות משלוח דוא"ל אל service@dermaglam.com או בטלפון 03-5400727