משלוחים

א. המזמינה תישא בדמי משלוח אשר יתווספו למחיר המוצרים אותם תרצה לרכוש. דמי המשלוח מצוינים בנפרד בעת ההזמנה. החברה רשאית לשנות את עלות דמי המשלוח מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי ובלא מתן הודעה מוקדמת מבלי שלמזמינה יהיו טענות נגדה בשל כך. לעיתים, הזמנה מעל סכום מסויים תזכה במשלוח חינם והודעה כל כך תופיע בעמוד המוצר הרלוונטי ובמקומות נוספים ברחבי האתר.

ב. זמני מסירת המשלוח למזמינה:

  • משלוח ע"י שליח עד הבית – לרוב אזורי הארץ המשלוח יתקבל עד 7 ימי עסקים, למעט ישובים מרוחקים אליהם המשלוח יתקבל עד 14 ימי עסקים. (לעיון ברשימת הישובים המרוחקים לחצי כאן);
  • איסוף עצמי בתיאום מראש – איסוף המשלוח באופן עצמאי ממרכז תל אביב. מועד ההגעה לאיסוף עצמי הינו בתיאום מראש בלבד עם מוקד שירות הלקוחות של החברה בטלפון: 03-5400727.

החברה רשאית לשנות את דרכי המשלוח ו/או את אזורי המשלוח מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי ובלא מתן הודעה מוקדמת מבלי שלמזמינה יהיו טענות נגדה בשל כך.

ג. הזמנה שתיקלט לאחר השעה 12:00 בצהריים תטופל ביום העסקים הבא.

ד. ביצוע המשלוחים יעשה בימים א' עד ה' (הנחשבים כימי עסקים) לא כולל שישי שבת ולא כולל מועדים וחגים.

ה. המשלוחים הינם בתחומי מדינת ישראל בלבד וכפופים לנגישות סבירה ברמת תשתיות, הגבלות, מצב ביטחוני וכו'. בעניין זה יובהר כי ייתכנו עיכובים במועד ההזמנה עקב סיבות שאינן תלויות בחברה ואינן בשליטתה לרבות, אך לא רק, כוח עליון, מצב בטחוני רגיש באזור המשלוח, מזג אוויר קיצוני, מפגעי טבע (רעידת אדמה, שיטפון וכו'), מפגעים אחרים (כגון: שריפה, חסימות כבישים וכו') ועיכובים הנובעים משביתות לרבות שביתה בשירותי דואר ישראל, ולמזמינה לא יהיו טענות נגד החברה בשל עיכוב כאמור. יובהר כי לא יהיה בעיכוב כאמור כדי לפטור את המזמינה מחובתה לשלם בעבור הזמנתה.

ו. יובהר כי ככל וההזמנה תישלח באמצעות דואר רשום ו/או שירות שליחים, הרי שמדובר בשירותים אשר אינם בשליטת החברה ולא באחריותה. על כן החברה לא תהא אחראית בגין כל נזק אשר ייגרם על ידי דואר ישראל ו/או שירות השליחים לפי העניין לרבות נזק הנובע מרשלנות. עם זאת, אנא צרי עימנו קשר בכל שאלה או בעיה ונעשה הכל כדי לסייע.

ז. באם בחרת במשלוח ע"י שליח עד הבית להלן מספר תנאים והגבלות של חברת השילוח 

חברת השילוח תתאם מול הלקוחה את מועד ההגעה למסירת המשלוח;

  • זמני חלוקת המשלוחים הינם 08:00 – 21:00 בכל יום עבודה (ימים א-ה);
  • החברה תבצע עד שלושה ניסיונות תאום מול המזמינה. במידה ולא תתאפשר המסירה יוחזר דבר המשלוח חזרה לחברה ועל המזמינה יהיה לתאם שליחות חדשה אשר תהיה בעלות דמי משלוח נוספים;
  • בעת מסירת המשלוח תחתום מקבת ההזמנה ותאשר את קבלתה. לא יימסר משלוח לאדם מתחת גיל 16 ולא יושארו משלוחים מחוץ לבית המזמינה;
  • חרף האמור לעיל, במידה ובכל זאת המזמינה תאשר לשליח להשאיר את המשלוח מחוץ לביתה, המזמינה מסכימה כי במקרה של אובדן ו/או גניבה ו/או פגם ו/או אי התאמה בהזמנה, הרי שהחברה לא תהא אחראית בשל כך ולמזמינה לא יהיו טענות נגד החברה בשל האמור.

ח. באם בחרת במשלוח ע"י דואר ישראל (אופציה זו לא תמיד זמינה) יחולו מספר תנאים והגבלות כמפורט להלן:

  • בעת הצורך החברה תוכל לספק לך מספר אסמכתא/מספר פריט לדבר הדואר שנשלח אלייך לצורך מעקב ואיתור דרך אתר דואר ישראל או לבירור בסניף המשויך לאזור מגורייך.
  • החברה לא תישא באחריות בגין אי מסירה ו/או החזרה של דבר הדואר הנשלח אלייך בדואר רשום ע"י דואר ישראל.
  • באם לא יאסף דבר הדואר על ידך ובאם המשלוח יחזור אלינו ע"י דואר ישראל מכל סיבה שהיא, תוכלי לבחור שהחברה תשלח את המשלוח פעם נוספת וזאת אך ורק לאחר חיובך בעלות דמי משלוח נוספים.

ט. אין באפשרות החברה לבצע משלוחים לכתובת של תא דואר.

י. האתר, החברה, או מי מטעמם לא יהיו אחראיים לכל נזק בגין איחור ו/או עיכוב ו/או ביטול המשלוח שנגרמו כתוצאה מפעולות או אירועים שאינם בשליטת החברה כגון: פעולות איבה, כוח עליון, צד שלישי לרבות (אך לא רק) חברות השילוח, דואר ישראל, ישובים מרוחקים, מצב בטחוני ו/או ישובים בסיכון העלולים לסכן חיי אדם, שביתות ו/או השבתות ו/או תקלות במערכת מחשבים/תקשורת/דואר אלקטרוני/רשת האינטרנט. בהתקיים אחד מאירועים או הפעולות שלעיל, תהיה החברה רשאית (אך לא מחויבת) להודיע לחברה על ביטול העסקה ובהתאם לבטל עסקה ולזכות את חיובה של המזמינה, זאת ע"פ שיקול דעתה הבלעדי של החברה.

כ. החברה לא תהא אחראית בגין עיכובים שאינם בשליטתה ו/או מקורם במזמינה, לרבות אך לא רק, קשיים ביצירת קשר עם המזמינה בשעות העבודה המקובלות. עיכוב כאמור לא ייחשב כהפרת התחייבויות החברה לאספקת המוצר.

ל. אופן אריזת המוצרים ייעשה לפי שיקול דעתה של החברה, ולמזמינה לא תהיה כל טענה נגדה בשל כך.

מ. במידה ותבחר המזמינה לשלם דרך חשבון PayPal, יש לשים לב כי יתכן ופרטי המזמינה למשלוח הדואר כגון - שם, כתובת למשלוח, טלפון וכו' יימשכו באופן אוטומטי מחשבון ה- PayPal ולמזמינה לא תהיה אפשרות להזין פרטים אחרים/נוספים למשלוח. הזמנתה של המזמינה תישלח אל הכתובת שצוינה בחשבון ה- PayPal של המזמינה. באחריות המזמינה לוודא שכל הפרטים בחשבון ה- PayPal שלה הינם הפרטים המלאים והנכונים למשלוח הדואר של הפריטים שהזמינה באתר וכי לא תהיה למזמינה או למי מטעמה שום טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בגין פרטים לא נכונים שהוזנו בחשבון ה- PayPal שלה כאמור.

ביטול עסקה והחזרת מוצרים פגומים

ביטול עסקה

א. מדיניות החזרת המוצרים וביטול העסקאות של החברה הינה בכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן תשמ"א-1981, והמזמינה רשאית לבטל את הזמנתה ו/או להחזיר את המוצרים שהגיעו אליה בכפוף להוראות שלהלן. יובהר כבר עתה כי על אף האמור, לא ניתן להחזיר מוצר אשר נעשה בו שימוש ו/או מוצר אשר תאריך תפוגתו עבר זולת מקרים בהם תוקף המוצר עבר טרם הגעת המוצר לידי המזמינה ובכפוף להוראות סעיף 2.ט. לעיל.

ב. שינוי או ביטול הזמנה על ידי המזמינה יתאפשרו בהתאם לשיקול דעתה של החברה ובכפוף להוראות שלהלן.

ג. המזמינה רשאית לבטל עסקה בתוך 14 יום ממועד הגעת המוצר לידיה בהתאם לחוק הגנת הצרכן ובתנאי שהאריזות סגורות ולא נפתחו בשום צורה שהיא והמוצרים נמצאים באותו מצב כפי שנשלחו ביום קבלתם וכשהם ארוזים באריזתם המקורית ולא נעשה בהם כל שימוש, פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא. המזמינה תשלח אל החברה הודעת ביטול לכתובת הדוא"ל service@dermaglam.com.

ד. עם קבלת הודעה על ביטול ההזמנה תחזיר החברה למזמינה את כספה בגין ההזמנה, אולם תהא רשאית, לפי שיקול דעתה ובכפוף להוראות הדין, לגבות דמי ביטול בשיעור של עד 5% מערך ההזמנה או 100 ₪, לפי הנמוך מבין השניים, כאשר שיעור דמי הביטול כוללים הוצאות משלוח ככל והמוצרים יישלחו חזרה על ידי המזמינה באמצעות הדואר. הוראות הסעיף בעניין דמי ביטול לא יחולו על ביטול שנעשה מחמת פגם במוצר שהוזמן (לרבות היות המוצר לא בתוקף בעת קבלתו כאמור בסעיף 2.ט. לעיל) ו/או אי התאמה בין מפרט המוצר כפי שמופיעה באתר לבין מפרט המוצר בפועל, שאז לא ייגבו דמי ביטול מהמזמינה.

את המוצר יש להחזיר לכתובת הבאה:

מכבי 2 תל אביב לידי : חברת דרמגלאם אינטרנשיונל בע"מ

ה. במידה והמוצר עומד בתנאי הביטול שלעיל, יתקבל זיכוי תוך 14 ימים מיום הביטול לאותו אמצעי תשלום שעימו בוצעה העיסקה, אך בניכוי דמי ביטול כמפורט בסעיף 9.ד. לעיל. תנאי ההחזרה הנ״ל יחולו רק אם המוצר נבדק על ידי חברת דרמגלאם ונמצא שהוא שלם, באריזתו המקורית, ללא כל פגם, לא נפתח באופן חלקי ו/או מלא ושלא נעשה בו כל שימוש.

החזרת מוצר פגום או אי התאמה

ו. החברה מדגישה כי על המזמינה לבדוק כי המוצרים אשר קיבלה לידיה תואמים את פרטי ההזמנה כפי שזו נעשתה על ידה. ככל וישנה אי התאמה מהותית בין המוצרים שהוזמנו למוצרים שהתקבלו בפועל (למשל כמות שאינה תואמת את ההזמנה), על המזמינה להודיע לחברה תוך יום עסקים אחד על אי התאמה כאמור. ככל והמזמינה לא הודיעה לחברה במועד האמור, יראו את המזמינה כמי שאישרה כי קיימת התאמה בין ההזמנה למשלוח ולמזמינה לא יהיו טענות נגד החברה בשל כך.

ז. החברה מדגישה כי על המזמינה לבדוק כי המוצרים אשר קיבלה לידיה תואמים את פרטי ההזמנה כפי שזו נעשתה על ידו מיד בעת קבלתם. במידה שהלקוחה סבורה כי קיבלה את המוצר כשהוא פגום, המזמינה תפנה לחברה באופן מיידי באמצעות משלוח דוא"ל service@dermaglam.com. או באמצעות הטלפון לשירות הלקוחות : 03-5400727. הלקוחה תפנה לחברה ותתאר בפניה את סוג ואופי הבעיה על מנת שזו תוכל לתקן את הפגם או להחליף את המוצר במוצר חדש או להציע ללקוחה מוצר דומה אחר ללא עלות.

ח. שימי לב כי החזרה או החלפה של מוצר פגום כפופה לבדיקת המוצר על ידי חברת דרמגלאם לרבות, אך לא רק, בדיקת השימוש שנעשה במוצר. רק במידה שהמוצר יבדק וימצא כשהוא אכן בעל פגם יוחלף המוצר במוצר חדש.

ט. ההוראות לעיל חלות על רכישה באתר בלבד. מוצרים שנרכשו בחנויות אחרות או ברשתות כלשהן או בעמדות מכירה או בדוכנים או אתרים אחרים יהיו כפופים למדיניות ההחזרה של אותה רשת או חנות ובכפוף להוראות הדין. לא ניתן לבצע החזרות או החלפות באתר זה לגבי רכישות שנעשו בחנות או בנקודת מכירה או ברשת או באתר אחר כאמור.